SUPER MIDEA 22

דרוג אנרגטי: B
תפוקת קירור: 19700
תפוקת חימום: 19770
זמן אספקה: שבוע
אחריות: יצרן
מחיר:₪ 2,690 

מפרט מלא

תכונות

Gold Fin

אפשרות לכוון מראש את זמן ההדלקה ואת זמן הכיבוי.

מסנן פחם פעיל

עם הפעלת מנגנון החימום, מווסתת מהירות המאוורר באופן אוטומטי, החל מהרמה הנמוכה ביותר ועד לרמה הקבועה מראש, בהתאם לעליית הטמפרטורה של המאייד. הפונקציה מונעת מאוויר קר לצאת החוצה עם הפעלת מנגנון החימום, מה שיוצר נוחות מרבית למשתמש.

מערכת זרימת אוויר שקטה

בעזרת פונקציה זו, יגיעו מנגנוני החימום והקירור של המערכת לתפוקה מרבית, יקררו או יחממו את החלל במהירות, ויביאו לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר האפשרי.

זרימת אוויר בזווית רחבה

מכיוון שניתן להתקין את המזגן בגבהים שונים על הקיר, קיים פער בין הטמפרטורה אותה קולטים חיישני הטמפרטורה של המערכת, לבין הטמפרטורה בפועל של רצפת החדר. בעזרת שינויים בחיווט, מתקנת מערכת ה-PCB הביתית את הסטייה שנוצרת במדידה.

מגנון עצמאי למניעת לחות

בעזרת פונקציה זו, מופעל השלט רחוק המובנה בחיישן הטמפרטורה, וזה מחליף את החיישן של היחידה שבתוך המבנה. כתוצאה מכך, מערכת מיזוג האוויר היא זו ששולטת בטמפרטורת החדר, בהתאם לטמפרטורה שבסביבת השלט רחוק. כך "עוקבת" מערכת מיזוג האוויר אחר המשתמש.

זרימת אוויר דו כיוונית

במצב זה, משנה מערכת מיזוג האוויר את מצבי הפעולה שלה ואת היקפי התפוקה באופן אוטומטי, בהתאם להגדרות הראשוניות ולטמפרטורת החדר.

ערכה לטמפרטורת סביבה נמוכה

בעזרת מנגנון בקרה, המזהה פעילות חריגה או כשל בתפקוד אחד ממרכיבי מערכת מיזוג האוויר, יודע המחשב הזעיר שבתוך המערכת לכבות את המערכת ולהגן עליה באופן אוטומטי. בד בבד יופיע קוד השגיאה הרלוונטי על צג היחידה שבתוך המבנה.

מנוע מאוורר חוץ ביתי בעל שתי מהירויות

בהשוואה לצנרת הנחושת המסורתית, צנרת זו מאפשרת לכמות גדולה יותר של אוויר קר לעבור דרכה. מהלך זה מגביר את יעילות תהליך החלפת החום, ומפחית את צריכת החשמל תוך שמירה על אותה רמת תפוקה גבוהה.

מאייד רב מפרקי

מחליפי חום, העושים שימוש בלהבי אלומיניום הידרופיליים, מגבירים את יעילות מנגנון הקירור של יחידת מיזוג האוויר, על ידי כך שהם מאפשרים מעבר חופשי של מים מעובים בין הלהבים. ביחידה שמחוץ למבנה, מגבירים להבים אלה את יעילות מנגנון החימום באמצעות האצת תהליך ההפשרה.

מצב שינה

במידה והמזגן נכבה בפתאומיות בשל קצר חשמלי או הפסקת חשמל, המערכת תפעיל את עצמה מחדש באופן אוטומטי לפי הגדרות הפעולה האחרונות, שנקבעו לפני הכיבוי הפתאומי.

פיקוד כפול= הדלקה כפולה

גלאי נוכחות חכם המכבה את המזגן באופן אוטומטי כאשר בחדר אין תנועה וחוסך עד 20% בצריכת החשמל.

מערכת הפעלה טלפונית (אופציה)

היחידה הפנימית בעלת אפשרות לשליטה על 3 עד 4 מהירויות, לקבלת פעולה שקטה במיוחד.
SUPER MIDEA 22

© כל הזכויות שמורות